En nyutgiven bok dokumenterar pionjäråren inom den svenska datoriseringen, decennierna från 1950-talets matematikmaskiner till utvecklingen av persondatorer och internet på 1980-talet. Den tid som skulle kunna kallas stordatorernas epok.

Maktens maskiner: Hur stora datorer moderniserade folkhemmet, författare: Arne Kaijser, Gustav Sjöblom, Johan Gribbe och Per Lundin (Arkiv förlag 2024, 195 s.)

Maktens maskiner (Arkiv Förlag).

Bark (binär automatisk reläkalkylator) och Besk (binär elektrisk sekvenskalkylator) hette de allra första. De utvecklades av statens Matematikmaskinnämnd och liksom följande stordatorer fick de en central roll för rationalisering inom försvarsmakten, den offentliga sektorn, industrin och infrastrukturen.

Boken bygger till stor del på unika, personliga vittnesbörd från människor som under dessa decennier arbetade med stordatorer inom olika verksamheter. Tonvikten ligger inte så mycket på teknikutvecklingen som på just användningen, hur stordatorerna blev en del i det svenska samhällsmaskineriet. Boken är omistlig läsning för den som vill förstå upprinnelsen till Sverige som IT-nation.

Maktens maskiner kan laddas ned kostnadsfritt från förlagets hemsida.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.