Nu har vi haft näringsfrihet i över 150 år. Den har tjänat oss väl.

Ändå utmanas den från tid till annan, ibland alldeles missriktat. PJ Anders Linder på Axess har påmint om hur näringsfriheten ifrågasattes redan i 1880-talets tullstrid. Då ville bönder och företagare hejda konkurrensen. Men arbetarrörelsen ryckte ut till näringsfrihetens försvar. Dess medlemmar tyckte det var bra med billigare mat.

I dag ifrågasätts den spirande näringsfriheten inom vård och omsorg. Främst vill en del partier begränsa vårdföretagarens rätt att driva verksamheten med vinst och att tillgodogöra sig den vinsten.

Men vinst i skattefinansierad vård och omsorg uppstår bara om det privata vårdföretaget sköter verksamheten bättre än det offentliga i egen regi. Då är det bara i rent kameral mening skattepengar som går till ägarna. I själva verket är vinsten en besparing som företagaren delar med det allmänna.

Att ta vara på den möjligheten är också näringsfrihet.