Lennart Francke

Ordförande för Blomsterfonden och även ledamot i styrelsen för Centrum för Näringslivshistoria.

Lennart Francke hade under perioden 1972–2008 ett antal befattningar inom Handelsbankskoncernen och var bland annat koncernkreditchef 1998–2000 och koncernekonomichef 2001–2006. Han är numera medlem av den internationella konsultfirman Oliver Wymans europeiska Senior Advisory Board, styrelseordförande i Blomsterfonden samt styrelseledamot i Centrum för Näringslivshistoria och ytterligare några organisationer.