Lucka 1: Vad är en standard?
VISA BILDTEXT
KFs provkök. Bild ur KFs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Gustav Norqvist-Svensson 2022-12-01

Lucka 1: Vad är en standard?

En standard kan ses som en gemensam lösning på ett återkommande problem. Standarder finns inom alla samhällets områden. Syftet är att skapa enhetliga och transparenta rutiner att enas kring. Det ligger i allas intresse att säkra kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

En standard är även ett redskap för den som tillverkar produkter eller skapar tjänster genom att den specificerar den bästa vedertagna lösningen som råder i branschen. Det kan till exempel handla om funktion, prestanda eller testmetoder. Grundprincipen är att standarder är frivilliga att tillämpa.

Julkalender 2022

Vad är en standard, hur kan det tillämpas och vilka standarder har vi? I årets julkalender berättar vi allt du inte trodde du ville veta om standarder – från hur en standard skapas till olika oväntade standarder som finns ute i samhället.