När man pratar om företagande är det lätt att stirra sig blind på våra storföretag. Det är de som syns mest i media, som är internationellt mest kända och som samhället av förklarliga skäl påverkas mest av om de till exempel lägger ner eller omorganiserar sina verksamheter. Dessa företag utgör dock en ytterst liten del av alla Sveriges företag. Hela 74 procent av alla svenska företag är enmansföretag. Vissa av dessa företagare har kanske nystartat och expanderar så småningom sina verksamheter, men de allra flesta är nöjda med att endast sysselsätta sig själva i företaget.

Den näringsfrihetsreform som kom 1864 innebar att var man och kvinna fick lov att starta verksamhet (med vissa undantag och restriktioner). För många enmansförtagare i dag innebär ”frihet” i näringsfrihet inte så mycket själva tillåtelsen att få starta företag som den frihet det innebär att inte behöva vara anställd. Att kunna jobba med det man vill, under förutsättningar man själv trivs med.