SIMs styrelsemedlem Mia Geijer nominerar tidskriften Företagshistoria och sajten BizStories.se med motiveringen:

“Tidskriften Företagshistoria och hemsidan BizStories ges ut av Centrum för Näringslivshistoria. Redaktionen gräver i arkivet och ger oss glimtar ur industri- och företagshistoriens utveckling i Sverige, ofta belyst ur oväntade och aktuella vinklar. Prylar, branscher och människor som format och tillverkat Sverige sätts in i breda kulturhistoriska sammanhang. För idogt folkupplysningsarbete med vass penna nominerar jag Tidskriften Företagshistoria. Centrum för Näringslivshistoria”.

Vi håller tummarna för vinst!

Läs om samtliga nomineringar på Svenska Industriminnesföreningens webbplats