Martin Borg

Martin Borg är skribent och fotograf med främst populärhistoria som specialområde.