Vid Strömsbro norr om Gävle anlades 1849 ett stort bomullsspinneri och väveri, Gefle Manufaktur, vilket var Sveriges första aktiebolag. Fabriken blev nydanande för svensk industri genom att tillämpa engelsk byggnads- och fabriksteknisk.

William Owens från Manchester ledde såväl bygget som verksamheten i fabriken. Den tekniska utrustningen och flera anställda kom från Storbritannien, däribland fem kvinnliga vävare.