Kartläggningen av kioskerna  i Västra Götaland ska resultera i en rapport och kommer att genomföras tillsammans med Västarvet och med stöd från Länstyrelsen.

– Kiosken var en självklarhet för vår generation och betydde nog allra mest för efterkrigsgenerationen, säger Tomas Brandt, chef för Kulturmiljö och samhälle på Bohusläns museum till SVT nyheter väst.

Museifolket kommer inte att kunna besöka varenda kiosk, utan man inleder med enkäter och scannar av vilka kiosker som gjort så stort intryck hos lokalbefolkningen att de är värda ett besök och ett eget kapitel i rapporten.

– Vi vill identifiera vilka kulturhistoriska värden de representerar och vi vill fånga hela spännvidden från storstad till landsbygd, säger Tomas Brandt.

Många korvkiosker har redan rivits men den välkända korvkiosken vid Mariaplan i Göteborg, har bevarats i ursprungligt skick och har upptäckts av yngre generationer och fått kultstatus. Det gäller även Storgatans kiosk i Vänersborg som uppfördes 1956 i modernistisk design av Hernek-Lindsten Arkitekter.