Berners-Lee ville att World Wide Web skulle bli en plats där människor skulle dela information över världen via dokument och länkar navigerat med hjälp av enkla sökmotorer.

 The WWW project merges the techniques of information retrieval and hypertext to make an easy but powerful global information system. The project started with the philosophy that much academic information should be freely available to anyone.

– Sir Tim Berners-Lee

Den första webbsidan lanserade Berners-Lee från sin NeXT dator på CERN:s huvudkvarter i Genève och bestod av grundläggande instruktioner för hur nätverket fungerade, hur man fick tillgång till dokument och hur man kunde sätta upp sin egen server.

WWW i sig föddes den 12 mars 1989, när Berners-Lee, då anställd som programmerare på CERN,  lanserade nätverket som ett sätt att minska mängden information som förlorades på grund av bristande kommunikation mellan de anställda. Med godkännande av sin chef fick CERN bli testplatsen för nätverket som kom att bli lösningen på ett problem som skulle komma att påverka även resten av samhället. En av de första användningsområdena för nätverket på CERN var för en telefonkatalog.

Inom loppet av ett och ett halvt år hade Berners-Lee byggt infrastrukturen för WWW och skapat den första sidan. Han skrev även HTTP (HyperText Transfer Protocol) som möjliggjorde kommunikationen mellan servrar samt HTML (HyperText Markup language) som användes vid skapandet av de första webbsidorna.

År 1993 blev World Wide Web öppet för alla att använda, sätta upp egna servrar och bygga webbsidor. Samma år lanserades webbläsaren Mosaic och världens första World Wide Web konferens – känd som webbens Woodstock – hölls på CERN.

Läs mer på The Telegraph Technology