Vi ser en kör framträda någon gång på 70-talet. Vinterkläderna och åhörarna i fönstren tyder på att det är vårens ankomst som hälsas med skön sång, en tradition vid denna tid.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket