Varde ljus: Karlskrona lampfabriks historia
VISA BILDTEXT
Fabriken år 1890. Bild: Karlskrona Lampfabrik.

FÖRETAGEN AV: Matilda Skoglöw 2023-02-06

Varde ljus: Karlskrona lampfabriks historia

I slutet av 1800-talet tillverkade Karlskrona Lampfabrik Sveriges första fotogenlampor. Genom världskrig, fabriksbränder, oljekris och ökad globalisering har produktionen fortsatt. I dag drivs verksamheten av femte generationen lampfabrikörer.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria 2018 nr 3.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Hösten 1884 kunde Karlskronaborna läsa i lokaltidningen: ”En lampfabrik är under anläggning på Blåport af den företagsamma egaren af Wahlqvistska klädes­fabriken, fabrikör Carl Svahn.” På tre decennier hade fotogen­lampan raskt erövrat världen. Fotogen var inte bara lätt­hanterligt och billigt, det brann med klarare låga och var dessutom mer brand­säkert än tidigare ljuskällor.

Brasor, lysstickor och talgljus blev snabbt historia. Men trots att landets belysnings­affärer tjänade stora summor på att sälja fotogen­lampor fanns det i början av 1880-talet fortfarande ingen inhemsk industri för tillverkning av lamporna. Det ville fabrikören Carl Svahn i Karlskrona ändra på.

Läs också: Karlskronas örlogsvarv — envis överlevare

När spadarna sattes i marken för Karlskrona Lampfabrik var Carl Svahn i 35-årsåldern. Han var född på Sveriges motsatta kust – i Kungsbacka, Halland. Som tonåring hade han skickats till Chalmers slöjd­skola i Göteborg och efter fransk-tyska krigets slut började han arbeta på ett handels­kontor i Hamburg. Via Paris flyttade Carl Svahn till slut tillbaka till Sverige där han blev erbjuden delägarskap i den Wahlqvistska klädes­fabriken i Karlskrona.

Fabriken ägdes av hans pappas kusin, Johannes Svahn, och hade som stor­leverantör av yllevaror till den svenska marinen nått framgångar i staden. Med sina språk­kunskaper och internationella kontakter ansågs Carl Svahn som lämplig efterträdare den dagen hans släkting valde att dra sig tillbaka. Inom klädes­fabriken var Carl Svahn inköps­ansvarig och i sin roll reste han runt Europa på jakt efter både lämpliga leverantörer och nya tekniska lösningar.

I detalj: Den elektriska ljusstaken

Delägarskapet i Karlskronafabriken var en lönsam affär och Carl Svahn höll alltid ögonen öppna efter branscher att placera pengar i. Arbetet ledde honom till staden Göppingen i södra Tyskland. Där huserade firman Schuler, och under sin vistelse i Göppingen blev Carl Svahn övertygad om att en fabrik med tillverkning av fotogen­lampor i det vinter­mörka Sverige skulle vara en bra investering. Schuler lovade att leverera alla nödvändiga maskiner och ställa personal till förfogande om han ville satsa på idén.

Som tur var för Carl Svahn var den brännare som produktionen var tänkt att grunda sig på ännu inte patenterad i Sverige. Dessutom hade både Försvars­makten och järnvägs­bolag börjat efterfråga svensk­producerad fotogen­belysning.

Familjen Skantze år 1900. Bild: Karlskrona Lampfabrik.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

NY DELÄGARE
En fastighet norr om Karlskrona köptes in och 1884 var verksamheten på Karlskrona Lampfabrik igång. Tjugotalet nyanställda kvinnor och män fick sällskap av experter från Tyskland som skickats norrut för att installera de special­designade maskinerna. Men uppstarten av Karlskrona Lamp­fabrik var inte problem­fri. När en kollega och delägare i den Wahlqvistska klädes­fabriken gick bort lämnades Carl Svahn ensam ansvarig för två expanderande verksamheter.

Skantze kom från en familj med generationer av sjöfarare och var ensam­stående pappa till tre barn efter att frun Maria dött i barnsäng.

En ny investerare behövdes och till undsättning kom Carl Svahns kusin, den tre år äldre sjö­kaptenen Herman Skantze. Skantze kom från en familj med generationer av sjöfarare och var ensam­stående pappa till tre barn efter att frun Maria dött i barnsäng. Snart ägde han 25 procent av både lamp­fabriken och klädes­fabriken. Carl Svahn och Herman Skantze visade sig emellertid ha svårt att samarbeta, vilket ledde till att den sist­nämnde efter några år tog över hela ansvaret för lamp­fabriken.

UR Samtiden: Elektriciteten på Hallwylska palatset

Under Herman Skantzes ledning expanderade verksamheten mer än någonsin förr. Den första produkt­katalogen gavs ut och de gamla fabriks­byggnaderna byttes mot en centralt belägen tomt i centrum. På samma plats hade tidigare ett varm­badhus legat och därefter Sveriges första galvaniserings­fabrik. Byggnaderna renoverades, kompletterades och utgjorde till slut fyra tegelhus på rad. På fabriks­området fanns allt från kontor och maskinhall till bleck­slageri, sliperi och ett hus där lamporna för­packades.

Montern på Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Företaget belönades med en guldmedalj för sina fotogenbrännare. Bild: Karlskrona Lampfabrik.

BRAND OCH LÅGKONJUNKTURER
Runt förra sekelskiftet var Karlskrona Lampfabrik huvud­leverantör av fotogen­belysning till svenska örlogs­flottan och flera järnvägs­bolag. Flottbasen i Karlskrona var fabrikens enskilt största kund men även lamp­affärer och porslins­affärer köpte gott om de varor som tillverkades.

Läs också: Liljeholmens Stearinfabrik lyste upp Sverige

Fotogenlamporna från Karlskrona fanns snart över hela landet men också i Åbo, Helsingfors och Oslo. På stora industri­mässor från Stockholm i norr till Helsingborg i söder vann Karlskrona Lampfabrik priser för sina armaturer. 1904 lanserade Karlskrona Lampfabrik dessutom sina första el­drivna lampor i sortimentet och framtiden såg ljus ut.

Men en morgon i november 1911 var fabriken och dess ambitioner nära att gå upp i rök. En brand utbröt i fabriks­komplexet och när den upptäcktes var hela huvud­byggnaden redan övertänd. Samma år hade den Wahlqvistska klädes­fabriken brunnit ner till grunden. Till följd av det hade både en fast yrkes­brandkår och ny­modigheten brand­bilar introducerats i staden. Karlskrona Lampfabrik räddades men blev brand­skadad.

När världs­handeln minskade och inflation byttes mot deflation drabbades inte bara före detta krig­förande länder.

När fabrikör Hugo Skantze, kusinbarn till både Carl Svahn och Herman Skantze, gick bort 1919 stod inte bara Karlskrona Lampfabrik utan hela Europa inför en ny era. Första världs­kriget var över och hade lämnat många länder i spillror. Krigs­industrin skulle ställas om till freds­tillverkning. När världs­handeln minskade och inflation byttes mot deflation drabbades inte bara före detta krig­förande länder. I Sverige och på Karlskrona Lamp­fabrik gjorde låg­konjunkturen på 1920-talet att om­sättningen mer än halverades.

Ett årtionde senare var arbets­lösheten fort­farande stor i landet och nytillträdde lamp­fabrikören Lars-Olof Skantze fokuserade på att rationalisera bort olönsam verksamhet. 1944 flyttade Lamp­fabriken sin produktion till ny­byggda moderna lokaler norr om Karlskrona. Men verksamheten präglades trots allt av det nya världs­kriget. På botten­våningen i den nya industri­lokalen byggdes ett skydds­rum och fabriken producerade varor till det svenska försvaret och dess under­leverantörer.

Läs också: 100 år av standarder – stickkontakten Schuko

Under 1950-talet njöt Sverige i stort av ekonomisk framgång men för Karlskrona Lampfabrik var situationen mer dyster. Miljontals kronor i eget kapital försvann och flera konkurrenter inom belysnings­branschen gick under. Lamp­fabriken letade febrilt efter lönsamma nischer för sina produkter; kylskåps­brännare till Electrolux, kupé­belysning för nya järnvägs­vagnar hos SJ och försök till till­verkning av lykt­stolpar i aluminium.

Men det räckte inte. En stor del av den nedåt­gående trenden förklarades med dålig lönsamhet men även personal­stölder, konkurs­förluster och stor­skaliga fel­räkningar i offerter sägs ha spelat en roll i den konkurs som drabbade bolaget 1975.

Personalen samlad för gruppbild 1910. Bild: Karlskrona Lampfabrik.

NYSTART FÖR LAMPFABRIKEN
I november samma år reste sig Nya AB Karlskrona Lampfabrik ur konkurs­askan och elva personer började arbeta i det nya aktie­bolaget. Företaget befann sig i stort sett där det varit 90 år tidigare, på ruta ett. Men förutsättningarna var sämre den här gången. Till­verkning av fotogen­lampor var en smal nisch inom belysnings­branschen på 1970-talet och marknaden dominerades allt mer av billiga import­varor.

Tack vare ordrar på kylskåps­brännare hölls fabriken emeller­tid flytande och med tiden utvecklades en ny produktions­metod som möjlig­gjorde lägre kostnader och 50 procent större omsättning. Karlskrona Lamp­fabrik överlevde även 1990-talets fastighets- och finanskris och i dag leds företaget i femte generationen av fabrikörs­paret Valdemar och Katarina Skantze.

Läs också: Elen ändrade folks vardag

− Det var inte självklart för mig att ta över fabriken men när jag väl hade börjat fastnade jag. Vår affärsidé har varit att gå tillbaka till företagets rötter och lyfta upp det kulturhistoriska arvet, vilket har visat sig vara en riktig satsning, säger Valdemar Skantze.

Men när Valdemar Skantze tog över ledningen av Lamp­fabriken 2006 var läget i företaget motigt och framtiden osäker. Det dröjde fem år innan trenden vände. De förklarar vändningen med en ökad efterfrågan på svenska kvalitets­produkter.

− Vi trodde att fotogenlampan i stort sett var död men på bara några år blev den jättepopulär, särskilt bland unga. Vi har helt nya kundgrupper nu, säger Katarina Skantze.

− Merparten av vår försäljning är dock elektriska lampor där den klassiska stilen har kommit tillbaka på bred front, tillägger Valdemar.

Fabrikörs­paret beskriver arbetet i sin fabrik som lust­styrt. De tillverkar produkter de själva skulle vilja ha i sitt hem. Lamp­fabrikens historiska arv ser de bara som positivt. Den historiska kopplingen ger en extra dimension i det dagliga arbetet.

− Ofta har man nog bilden av ett historiskt arv som något betungande och hämmande, men jag tycker snarare tvärtom, att det ger en stabilitet och tydlighet i vår identitet, säger Valdemar Skantze.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!