Våra favoriter ur Bolinders mekaniska verkstad
VISA BILDTEXT
Interiör från snickeriavdelning på Bolinders mekaniska verkstad kring år 1900. Bild ur Bolinders mekaniska verkstads historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

FÖRETAGEN AV: Bodil Hasselgren 2017-01-17

Våra favoriter ur Bolinders mekaniska verkstad

Bolinder mekaniska verkstad grundas 1845 av bröderna Jean och Carl Gerhard Bolinder. Verkstaden med fabriker på Kungsholmen och i Kallhäll var en pionjär inom den svenska industrin och gjorde sig ett världsnamn med bland annat sina motorer. Här är våra favoriter ur företagets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Läs mer om bröderna Bolinder och deras mekaniska verkstad

Porträtt av Jean Bolinder.
Porträtt av Carl Gerhard Bolinder.
Annons efter mekaniska arbetare för Bolinders Mekaniska Verkstad cirka 1890-1920.

Gjuteriet med arbetare cirka 1910.
Fabriksinteriör med arbetare kring år 1900.
Ingenjörer på hyvelavdelningens ritkontor år 1908.
Motor på släde utanför verkstaden på Kungsholmen i Stockholm där den är tillverkad cirka år 1900.
Urinkur (offentlig urinoar) installerad utanför Grand Hotell cirka 1896. Ur album med delar av priskuranter från hela perioden 1844-1930.
Träningsvikter ur album med delar av priskuranter från hela perioden 1844-1930.
Ur produktkataloger med blomsterbord i gjutjärn år 1878.
Entré till fabriken, där samma dag påbörjas monteringen av ”Den tänkande spisen” 1954.