Natten till den 12 september drogs den på Mosebacke torg färdigmonterade viadukten ut över Katarinavägen till KF-huset (som för övrigt AB Bröderna Hedlund levererat järnkonstruktionen till).

Broslagningsögonblickets betydelse markerades med pilsner och smörgåsar. För att spara tid följde förtäringen och Petrus Hedlund med bron när den drogs ut över Katarinavägens mörka gap.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket