Upproret som ledde till Irlands självständighet 1922 lyfts fram av det statliga jubileumsprogrammet Ireland 1916-2016 som vill påminna om händelserna som formade nationen och hur de även påverkar framtiden.

Genom Googles kart- och street wiew funktioner har man skapat Dublin Rising 1916-2016, en virtuell tur genom Dublins gator med nedslag på viktiga platser runt om i staden. Vid varje ny plats kan man lyssna till skådespelaren Colin Farrell redogöra för platsernas dramatiska historia och samtida vittnesmål, se kortare filmer och bilder från upproret 1916 samt den påverkan det hade på staden.

Detta är ett nytt sätt att berätta en stads historia, och vi kan bara föreställa oss de möjliga efterföljarna. Varför inte göra något liknande av Klarakvarteren, före och efter rivningen under 1960-talet? Slussens utveckling från 1800-tal till idag? Eller Majrevolten i Sverige 1968?