Bilden togs fyra dagar efter branden av en anställd hos Försäkringsbolaget Skandia som skulle dokumentera skadorna. Trots att anläggningen nära nog totalförstördes, återuppbyggdes den mycket snabbt, och i större skala, och kunde åter raffinera socker redan på hösten samma år.

Sockerbruket, som startades av tre köpmän från Malmö 1869, var den första industrin som uppkom i Arlöv och blev därmed startpunkten för ortens industrialisering och utveckling. I sockerbrukets spår började orten blomstra – järnvägsstation uppfördes, fler industrier etablerades, människor flyttade in och nya bostadshus byggdes.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!