Torrmjölkens skapare
VISA BILDTEXT
Ninni Kronberg, societetsdam och uppfinnare. Bild: Gävleborgs länsmuseum.

FÖRETAGEN AV: Sara Johansson 2018-03-23

Torrmjölkens skapare

Hennes innovation gjorde det möjligt att spara och använda mjölk som annars skulle bli dålig. Den lade också grunden till barnmatsföretaget Semper.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 1 2018.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Maria Johanna (Ninni) Kronberg föddes i Gävle 1874. Vid 22 års ålder gifte hon sig med grosshandlaren Erik Kronberg som hon så småningom kom att driva en maltfabrik tillsammans med. Såväl företaget som äktenskapet fick dock problem. Företaget likviderades 1922 och makarna separerade. Efter skilsmässan flyttade hon till vänner på Rydsgårds gods i Skåne. Där hade godsets ägare, makarna Westrup, försökt hitta en metod för att konservera mjölk. Ninni blev intresserad av processen och fick inreda ett laboratorium i ett gårdsmejeri. Med kunskaperna från maltfabriken i ryggen utvecklade den självlärda Kronberg först ett jästmedel och sedan ett mjölkserum.

1934 lyckades hon så utveckla en process som förvandlade 6–7 liter mjölk till ett kilogram pulver, lätt att transportera och förvara i varmare klimat och bra som billigt proteintillskott i olika livsmedel. Tillsattes vatten blev det mjölk igen. Torrmjölk hade framställts redan tidigare, men med varierande resultat. Kronbergs metod var bättre och blev den första metoden som fick patent.

Rydsgård i Skåne där Ninni Kronberg experimenterade fram sin patenterade torrmjölk. Bild: Wikimedia Commons.

Ninni Kronberg fick statsanslag för att fortsätta utveckla sin ”ur folkhälso- och försörjningssynpunkt utomordentliga vakuumtorkade mjölk”. Men trots att Sverige hade ett överskott på mjölk som inte kunde tas tillvara eller exporteras var mejerirörelsen inte särskilt intresserad av produkten. I stället var det superentreprenören Axel Wenner-Gren som köpte patentet och 1938 startade han Svenska Mjölkprodukter AB, SMP.

Under andra världskriget levererades mängder av torrmjölk till den svenska beredskapsförsörjningen och svenska frivilligkåren i Finland. Ninni Kronberg dog den 1 oktober 1949, 75 år gammal. Den senare delen av hennes liv präglades av rättsliga tvister med SMP angående royaltyutbetalningar. Företaget menade att hennes patent inte alls kommit till användning i verksamheten. SMP bytte 1964 namn till Semper och anger numera Ninni Kronbergs innovation som grunden till företaget.