Ingrid Giertz-Mårtenson, Senior Advisor på Centrum för Näringslivshistoria, berättar om Hilda Ericsson, Lars Magnus Ericssons fru som var hans inofficiella kompanjon då företaget byggdes upp och vars arbetsinsatser och betydelse var långt större än vad många har hört talas om. Hilda Ericsson var också farmors mor till Giertz-Mårtenson vilket ger en annan dimension till kvinnan som var med och byggde upp ett multinationellt bolag.

Föreläsning kl 18-19.15, soppa serveras kl 17-18 av Myntkrogen.
Biljettpris: 120 kr, inkl soppa. Studerande (med leg) 80 kr.