Ekonomihistorikerna Lili-Annè Aldman och Martin Kragh diskuterar tillsammans med programledare Tobias Svanelid frihandelns framtid, samtid och historia i form av 1700-talets politiska pamfletter, polisbevakade frihandelsföreläsningar och arbetaruppror mot ny teknologi.

I programmet intervjuas även historikern Jan Berggren som har kartlagt Stockholms historiska tullverksamhet från bland annat Skeppsbron. Vid stadens tullar fick 1700-talets svenskar betala om de ville bedriva handel inne i staden, ett mycket illa omtyckt system som påverkade livet i dåtidens Stockholm oavsett klass och som omskrevs av Bellman.

Läs även Alexander Husebyes text om frihandeln mellan Sverige och Frankrike genom historien och Per Dahls text om frihandelns österbottniska arv.