Yu Wang flyttade från Kina till Sverige med sin familj när han var sju år gammal och växte upp i Stockholm. Under sina studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i samma stad mötte han sin blivande fru, Sophia Pan, som var i Sverige för att studera ekonomi på Handelshögskolan.

År 2007 flyttade paret tillbaka till Kina och startade företaget P1 som står bakom Tantan. Mot slutet av 2015 hade appen redan 800,000 aktiva användare varje dag, och målsättningen var att man år 2017 skulle ha hjälpt mellan 10 och 20 miljoner kineser att hitta sitt livs kärlek. På en marknad bestående av 1.3 miljarder användare så borde det inte vara omöjligt.