Utställningen Stig Lindberg 100 produceras tillsammans med Stig Lindberg AB – som ägs av sonen Lars Dueholm-Lindberg och vill visa upp alla delar av Stig Lindbergs breda produktion. Som konstnär arbetade Stig Lindberg ofta efter tanken: Varför inte tvärtom? Ett förhållningssätt som inbegriper kreativitetens ständiga ifrågasättande och lust att experimentera. Förutom masstillverkade serviser och serietillverkade keramiska föremål omfattar Lindbergs produktion därför även unikt konstgods, plast, textil och emaljarbeten, inte minst för offentlig miljö. Därtill var han även illustratör för bland annat Lennart Hellsings böcker.

Läs mer om Stig Lindberg på www.stiglindberg100.com

Lindberg växte upp i Umeå men kom till Gustavsberg för första gången 1937 – endast 21 år gammal – för att söka sommarjobb. Trots en relativt kort utbildning på Tekniska skolan i Stockholm plockade Lindberg upp samtida idéer och strömningar snabbar än många av formgivarna på plats – vilka likt Thyra Lundberg också influerade Lindberg. De kreativa och folkliga anslaget i Lindbergs konst blev uppmärksammade och uppskattade av det svenska folkhemmet vilket räddade fabriken ur 1940-talets ekonomiska kris. Från 1945 skapade Lindberg en stor del, idag ikoniska, bruksföremål i plast.

Utställningen  visar utöver föremål ur Lindbergs gigantiska produktion på Gustavsberg – han var verksam där från 1937 fram till sin död 1982 – även skisser samt privata teckningar och brev. På Gustavsbergs konsthall, tvärs över gatan från museet, pågår samtidigt utställningen Karneval, där man samlat sju samtidskonstnärer som arbetar i keramik och mer eller mindre medvetet i Stig Lindbergs anda.

Utställningen öppnade den 28 maj och pågår fram till 11 september 2016.