Brandförsäkringsverket grundades 1782 efter en kungörelse från Gustav III och fram till 2008 – då man gick i frivillig likvidation – brandförsäkrade man främst offentliga byggnader, företag och gårdar. Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning grundades samma år och har deponerat sitt fysiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Här kan du söka i databasen

Databasen består av främst kartor och byggnadsvärderingar och ger en fantastiskt detaljerad inblick i till exempel anfädernas boendemiljö eller näringsverksamhet. I arkivet finns kyrkor, prästgårdar, herrgårdar, gods, landsbygdsindustrier, bondgårdar, torp, sillkokerier, villor med mera. Söktjänsten är tillgänglig för alla – såväl forskare som lekmän – och är en fantastisk källa till kunskap om Sveriges byggnadshistoria

Läs om hur du söker i arkivet och om hur vi skapade det på BizStories!

Se även våra favoritkartor ur arkivet