Den rikt bildsatta essän med namnet Slussen genom tiderna släpptes i maj på Stockholmia förlag och finns nu att ladda ned gratis.

Slussen har alltid varit en viktig knutpunkt eftersom land- och vattenvägar korsar varandra här. Under århundradens lopp har området genomgått en mängd förändringar och står nu inför ytterligare en stor ombyggnad. En följd av dessa arbeten är att omfattande arekologiska undersökningar har gjorts och kommer att genomföras, vilket ger oss möjlighet att få ny kunskap om Slussenområdets äldre historia.