Bilden är en del av en broschyr i vilken försäkringsbolaget Skandia marknadsförde sin olycksfallsförsäkring 1931. Det man gör – i ett tidstypiskt maner – är att uppmana cyklisterna att ta det lugnt i trafiken;

Se upp vid korsvägarna!
Körbanor och korsvägar äro inte farliga, om Du bara ger Dig tid att se Dig för. Rusa inte huvudstupa iväg framför bilar och spårvagnar. Betänk att litet försiktighet kan rädda dig från brutna armar och ben – från att bli krympling för hela livet!

Att bilister har ett lika stort om inte större ansvar för trafiksäkerheten, även om maxhastigheten för en bil i tätort vid tiden aktuella tiden var 35 km/h, verkar inte ha varit norm. Inte heller verkar cykelhjälmar för cyklistens egen säkerhet ha slagit igenom, vilket till viss del kan förklaras med att de första cykelhjälmarna – som inte var ett nät av läderremmar – kom först 1970.

Skandia visar upp en situation som vi idag är vana vid men som då 1931 fortfarande var något relativt nytt och en ny möjlighet till olycksfall och på så sätt försäkringar: cyklister v.s. bilister.