Det var efter världsutställningen i London 1851 som ett flertal museer med inriktning på design och konsthantverk öppnade runt om i Europa – med The Victoria and Albert museum från 1852 som främsta exempel. Röhsska museet i Göteborg var ett av de sista och uppfördes med hjälp av en testamenterad donation från bröderna Wilhelm(1834–1900) och August Röhss (1836–1904). Idén att öppna ett konstslöjdsmuseum i Göteborg föddes redan under 1880-talet då föreningen Gnistan, som bildats 1878 för att befrämja intresset för konstslöjd i Göteborg, arrangerade sin första utställning med föremål inlånade från privata samlare i staden. Efter tre utställningar som väckte stort intresse bland besökare och samlare initierades idén att ha en varaktig museiinstitution i Göteborg för att stödja konsthantverket.

Här kan du se programmet för Röhsska museets 100 årsjubileum

Axel Nilsson hade som rådgivare till styrelsen redan bidragit till att byggnaden fått en form som ett väl fungerande och levande museum. År 1914 blev han även intendent över museets samling av äldre svenskt och europeiskt konsthantverk samt japanskt och – genom en insamlingsresa 1912-13 av botanisten Thorild Wulff – kinesiskt slöjdkonst. Idag består museets samlingar av cirka 50 000 föremål.

Under jubileumsdagarna 15-18 september kommer inbjudna experter berätta om museets donatorer, intendenter, samlare och dess byggnadshistoria medan gäster från Norge och Storbritannien ger perspektiv på den internationella utvecklingen för designmuseerna under 2000-talet. Den politiska textilkonsten och Röhsskas roll i dess utveckling uppmärksammas i flera seminarier med utgångspunkt från den då mycket omtalade utställningen Verkligheten sätter spår, som visades på museet 1975. Hela programmet och entré till museet är gratis.