Saltsjöbanan invigdes 1893 och var först med det mesta: plattformar i samma höjd som vagnarna, elektrifiering, fjärrstyrning av tågen från trafikledningskontoret samt tågradio. Den nya järnvägslinjen blev snabbt ett populärt transportmedel och mycket lönsam för aktieägarna i Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön, bland annat genom den godstrafik som Wallenbergfamiljens företag i Nacka genererade.

I samband med ombyggnaden flyttade banans slutstation till markplanet under Slussen 1936 där den har legat sedan dess. Snart är det dock dags för en ny ombyggnad av Slussen, och vad som händer med Saltsjöbanans slutstation återstår att se.

Text och bild kommer från boken “Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket