Nyteknik.se kan du läsa (och se bilder ur Atlas Copcos arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria) om  företaget Atlas som grundades 1873 av järnvägsingenjören Eduard Fränckel (med ekonomisk hjälp av David Otto Francke och André Oscar Wallenberg) och som kom att satsa på tryckluftsdrivna verktyg, kompressorer och bergborrmaskiner. Under ledning av Gunnar Jacobsson – som även var vd för Wallenberg företaget Diesel Motor – och man sammanförde 1917 de två företagen till Atlas Diesel.

Läs mer på atlascopco.com/history med innehåll framtaget av Centrum för Näringslivshistoria

Efter andra världskriget blev Atlas först med att sprida den så kallade Svenska metoden där bergsborring genomfördes med lätt utrustning och snart hade man konkurrerat ut de internationella tillverkarna av tyngre utrustning.

AC000123
Interiör av bilfabriken, där tryckluftsdriven skruvdragare av modell LMS 11 används för sammansättning av bildelar 1969. Bild ur Atlas Copcos historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dagens namn fick företaget först 1956 efter uppköpet av det belgiska dotterbolaget Compagnie Pneumatique Commerciale.