Radio CfN #9: AGA
VISA BILDTEXT
Flygfoto över AGA-området på Lidingö från 1920.

FÖRETAGEN AV: Centrum för Näringslivshistoria 2013-02-05

Radio CfN #9: AGA

Vi besöker Lidingö och AGA:s huvudkontor i Sverige för ett samtal om den hittills ende företagsledaren i världen som har tilldelats Nobelpriset i fysik – Gustaf Dalén och företaget AGA. Vi samtalar med AGA-experten Eva Ersson Åbom om innovationer, världsherravälde samt om betydelsen av året 1912.

Expert: Eva Ersson Åbom, marknadschef Centrum för Näringslivshistoria.

Programledare: Margarita Feldman, Centrum för Näringslivshistoria.