Sara Johansson

Vad rekommenderar du i höst?
– En annorlunda typ av företagsläsning i form av boken Kvinnor i Kina – pirater, järnflickor och finanslejon av Marina Thorborg. I boken berättar hon om kinesiska kvinnor som lett härar i strid, grundat skolor och bombfabriker, gett ut tidningar, smugglat opium och drivit bordeller, riskerat livet i uppror och revolutioner – och mycket, mycket mer.

Förlaget Atlantis

Varför ska vi inte missa boken?
– Thorborg skildrar de stora linjerna i kinesisk kvinnohistoria, från kejsartid och framåt. Fokus ligger på den kommunistiska tiden och ger läsaren en inblick i ett samhälle och en samhällsordning som kan tyckas lika främmande som kejsartidens bundna fötter. Det är allmänbildande både om kvinnors ställning i Kina och om den kollektivistiska synen på människor i allmänhet. Produktionen går före allt. Citat från en kommunistisk folkkongress där man adresserade problemen med barnpassning som uppstod då kvinnorna förväntades arbeta utanför hemmet: ”Lämna aldrig barnen ensamma, entusiasmen för att producera kan påverkas om det händer olyckor.”

Varför gillade du den så mycket?
– Den stora behållningen är att författaren lyckats hitta flera olika berättelser om enskilda kvinnoöden, vilket gör att boken blir både personlig och lätt att ta till sig. Det är en fackbok men jag slukade den närmast som en roman.

Har du några fler tips?
– Jag skulle vilja slå ett slag för en bok ur vår (Förlaget Näringslivshistorias) egen utgivning: Brännvinskungen, historien om LO Smith av Pelle Berglund. Den är en något dramatiserad version av ett av de märkligaste människoöden jag stött på. Smith var inte bara mannen som renade brännvinet – han var även riksdagsman, arbetarförkämpe och en av Sveriges rikaste personer. Hans liv svängde dock flera gånger och gick upp och ner snabbare än en åkattraktion på Gröna Lund. Författaren Pelle Berglund har gjort ett hästjobb med att få fram brev, anteckningar, tidningsartiklar och annat material för att teckna en så fullödig bild av denne fascinerande man.

Köp boken i vår butik