Slädar var ett vanligt transportmedel under vintertid ända in på 1900-talet. Stora Bryggeriet grundades 1890 för att ta upp konkurrensen med konglomeratet Stockholmsbryggerier som då helt dominerade staden. Det nya bryggeriet gick först mycket bra, men den ökade efterfrågan gjorde att man slarvade med produktionen. Efter det återvann man aldrig konsumenternas förtroende utan gick i konkurs 1910. Stockholmsbryggerier tog över Stora Bryggeriet och förvandlade det till maltfabrik.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket