I avhandlingen Elektrotekniska industrins ledande tråd. AB Dahréntråd och svensk lindningstrådsindustri 1945-1980 har Robert Thevinius från institutionen för ekonomi och samhälle vid Göteborgs Universitet studerat svenska producenter av isolerad lindningstråd och de marknadsförhållanden kring branschen under perioden 1945-1980. Lindningstrådsindustrin var en länk mellan de stora svenska elektromekaniska koncernerna LM Ericsson, ASEA och Electrolux som underleverantör.

Familjeföretaget AB Dahréntråd är det företag som står i centrum för avhandlingen. Från dess bildande efter andra världskriget fram till att det 1973 blev den enda kvarvarande lindningstrådsproducenten på svensk mark och gick upp i ASEA:s starkströmskonglomerat.

Avhandlingen belyser en relativt okänd men viktig del av den stora svenska elektrotekniska industrin.