Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är Charlie Järpheds, mediehistoriker verksam vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds universitet, avhandling som nu finns för nedladdning på Mediehistoriskt arkiv.

Avhandlingen beskriver hur kontorspapperet i Sverige omformades genom en rad standarder årtiondena före mitten av förra seklet. Boken handlar också om de idéer som knöts till papperet som medieform, om hur A4-formatet skulle skapa ordning och reda och om hur den moderna blanketten skulle öka hastigheten i och kontrollen över kommunikationen.

Pappersarbete skildras ett svunnet medielandskap där skrivbordslådor, fönsterkuvert, maskinskriverskor och tusentals blanketter som var grunden i företag och på myndigheter. En tid när ord som blankettgrön, blankettman och blankettsystem cirkulerade i diskussionen om kontorsarbetets utveckling och där kontorspapperet fick sin moderna form.