Fri handel – i dag väcker begreppet starka känslor efter att under lång tid ha tagits för givet. Frihandeln medverkar å ena sidan till tillväxt och materiellt välstånd. Å andra sidan är den en kraft som utmanar etablerade sociala ordningar. Nationers och samhällens självbestämmande minskar när de förbinds med handelns vägar.

Antologi “Perspektiv på frihandel” sätter ljuset på den svenska samhällsutvecklingen från 1700-talets ambitioner av reglerad tillväxtpolitik till den frihandelsperiod som inleddes vid mitten av 1800-talet. Den visar på städernas betydelse och ger oss utvecklingen i Afrika i dag som jämförelse.

Läs även Janerik Larssons ledare i SvD om frihandel igår och imorgon

Medverkande forskare är: Lili-Annè Aldman, Andreas Hatzigeorgiou, Peter Hedberg, Martin Kragh och Peter Stein.

Boken kommer att lanseras på Årets World Trade Day som äger rum 31 aug och arrangeras som vanligt av Stockholms Handelskammare men i år på Stockholms Konserthus. Dagens tema är globala städers betydelse och roll för ökad internationell handel.

Läs mer om dagen och anmäl dig här