Samtidigt för bryggaren sitt mäskroder med van hand. Bilden är antagligen arrangerad; på ett fotografi taget sekunden efter syns båda personerna skrattande.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket