Föreningen ordnade informationsträffar, föredrag, filmvisningar, mjölkdagar och mjölkveckor. Mjölk har alltid ansetts som stärkande för barn och sjuka. I ystad form har den genom alla tider varit ett livsviktigt livsmedel som har förhindrat undernäring, särskilt vintertid.

På bilden syns några barn under Mjölkpropagandans Mjölkvecka i Nyköping i maj 1950. Barnen, och deras föräldrar, var självklara målgrupper för Mjölkpropagandans förkunnelser, och flera av kampanjerna fick stor genomslagskraft.

Text och bild kommer från boken “Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket