FÖRETAGEN AV: Sara Johansson 2013-02-03

Minnet av ett industrisnille

För 100 år sedan avled en av Sveriges mest produktiva uppfinnare − Gustaf de Laval.

Han tog ut sammanlagt 92 svenska patent och grundade 37 företag. Anders Johnson skriver i SvD om industrisnillet som saknade affärssinne. Mitt Stockholm-bloggen på SvD rekommenderar även CfN:s poddradioserie där ett avsnitt om Gustaf de Laval och företaget Alfa Laval ingår!