Matti Viio kom till Sverige som finskt krigsbarn 1941. Han blev elektriker och noterade att det ägde rum en snabb teknisk utveckling av material, verktyg och arbetsmetoder. Det var bara en sak som inte förändrades: arbetskläderna. De kläder som då fanns uppfyllde inte de krav som borde ställas på rörelsefrihet, styrka och anpassning till moderna verktyg och maskiner.

År 1975 startade han företaget Snickers Original (nu Snickers Workwear) som har blivit ett internationellt framgångsrikt företag då det gäller att utveckla, tillverka och marknadsföra yrkeskläder.