År 1909 bildade norrmannen Carl Matthiessen “The Banana Company AB” med säte i Göteborg. Bolaget namnändrades 1923 till AB Banan-Kompaniet. På 1920-talet expanderade företaget snabbt, bland annat tack vare omfattande reklamsatsningar. 1927 invigdes en modern anläggning vid en egen lastkaj i Stockholms frihamn.Carl Matthiessen samarbetade med skeppsredaren Sven Salén som ansvarade för båttransporterna. Under 1940-talet fick Matthiessen ekonomiska problem efter att ha blivit lurad av en advokat. Salén räddade situationen genom att ta över ägandet i Banan-Kompaniet samtidigt som han lät Matthiessen vara kvar som vd. Carl Matthiessen avled 1951.