Theodor Mannheimer föddes i Köpenhamn och fick burskap som handlande i Göteborg 1859. Han fick 1864 erbjudande om att bli vd i nystartade Skandinaviska Kredit AB (från 1939 Skandinaviska Banken).

Mannheimer kom att leda banken till sin död år 1900 och göra den till en av landets främsta affärsbanker. Han etablerade ett finmaskigt internationellt kontaktnät med utländska banker. Skandinavbanken hade enbart tre kontor: Göteborg, Norrköping och Stockholm.I början upprätthölls daglig brevkontakt, därefter sköttes kontakterna genom förbeställda telefonsamtal. På så sätt skapades ett ”virtuellt kontor” med låga administrationskostnader.

Skandinavbanken förmedlade 1864 det första statliga utlandslånet för järnvägsbyggandet. Banken medverkade sedan i flera stora järnvägsprojekt, bland annat Bergslagsbanan Falun–Göteborg och TGO-banan Grängesberg–Oxelösund. Mannheimer var också starkt engagerad i bolagsbildningar för exploateringen av malmfälten i Grängesberg och Lappland.