Sparbanksrörelsen växte fram i Europa i början av 1800-talet. Det främsta motivet var att uppmuntra och förvalta de fattiga befolkningsgruppernas sparande.

Sveriges första sparbank var Göteborgs Sparbank. Den grundades 1820 av grosshandlaren Eduard Ludendorff, född i Stettin.

Orsaken var att staden hade genomlidit svåra tider och banken förmodades minska fattigdomen på sikt.