Traditionella snapsvisor som ”Hej tomtegubbar slå i glasen!” vittnar om brännvinets historiska plats på julbordet. Den alkoholstarka drycken kom till Sverige under 1400-talet men användes då främst som medicin och som ett led i tillverkningen av krut(!). Det är först under 1600-talet som brännvinet blir mer spritt och under en dag kunde ett antal så kallade supar inmundigas i såväl slott som koja. Husbehovsbränningen, där alla hade rätt att bränna sitt eget brännvin stegrade. Först år 1855 ställdes all brännvinstillverkning under statlig kontroll och 1917 grundades Vin- & Spritcentralen (nuvarande Vin & sprit AB) med monopol på alkoholtillverkningen i Sverige.

I år firar Systembolaget 60 år och bland de många kampanjer man gjort genom åren så märks bland annat en från 1957 då man propagerade för att svenskarna ska dricka vin (eller alkoholfritt) istället för brännvin. Detta gällde även vid jul, och det finns många exempel på annonser av typen ”Julglädje utan brännvin” där man menar att pengarna räcker till julklappar åt familjen när man avstår från det dyra brännvinet. Andra kampanjer har anspelat mer direkt på fylla och hur den påverkade julen för många familjer, som “Glad Jul?” från 1969 där man under texten “Det vore kul om Du hängde med Du också. Hela Julen.” ser en man som däckat med glaset i hand. I bakgrunden dansar frun och barnen runt granen.

Se hela kalendern här.