Julbord började serveras på restaurang under början av 1900-talet och i motsats till vad många tror så är julbordet i sig inte mycket äldre. Ursprunget till denna viktiga del av det svenska julfirandet härstammar från 1800-talets nationalromantik då man ville lyfta fram allmogens traditioner. Till dessa hörde brännvinsbordet, föregångaren till vårt smörgåsbord, som utvecklades och förfinades.

Under 1950-talet blev det allt vanligare att julbord serverades på restaurang och under 1970-talet startade traditionen att äta julbord tillsammans med sin arbetsplats. Idag är det sistnämnda snarare regel än undantag.

Ät julbord med Edward Blom!

Se hela kalendern här.