Lessebo handpappersburk är Årets industriminne 2016!
VISA BILDTEXT
Foto: Jan af Geijerstam 2014.

FÖRETAGEN AV: Bodil Hasselgren 2016-05-12

Lessebo handpappersburk är Årets industriminne 2016!

Med motiveringen ”för bevarandet av ett unikt kulturarv genom varsam förnyelse och modernt entreprenörskap” tilldelar Svenska industriminnesföreningen priset för Årets industriminne 2016 till Lessebo handpappersbruk.

Redan 1693 började man att tillverka papper för hand i Lessebo men det var först 1719 som pappersbruket privilegierades av kommerskollegium. I dag är man det enda av de 150 handpappersbruken runt om i Sverige som finns kvar och ett av få i Europa i kommersiell drift. Handpappersbruket är även grunden till det intilliggande maskinpappersbruket. Sedan tre år tillbaka ägs och drivs verksamheten av Louise Ivarsson, civilekonom och entreprenör från Göteborg.

Läs mer om Årets Industriminne 2016!

Tillverkningen sker med traditionella redskap och hundraåriga maskiner i en välbevarad stenbyggnad från 1897. Råvaran är textil och pappret har brukets välkända vattenmärken. Bruket är en omistlig del av den lokala kulturmiljön och en vital aktör i den småländska besöksnäringen.

Utmärkelsen delas ut i på plats i Lessebo fredagen den 10 juni i närvaro av bl.a. Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län, Heidi Vassi, länsantikvarie Kronobergs län samt Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande Lessebo kommun.