Lärkan smugglades över sundet
VISA BILDTEXT
Gradvis blir de flygande loppornas glesa fackverk av stålrör till flygplanskroppar med hjälp av duk och fanér. Foto: privat.

FÖRETAGEN AV: Anna Zeuthen 2021-05-10

Lärkan smugglades över sundet

I det kaotiska 1930-talet lades grunden för en flygindustri i vårt grannland Danmark. En industri som sedan kom att få betydelse för danskarna under den tyska ockupationen under andra världskriget.

I Danmark startades åren före andra världskrigets en flygindustri i liten skala. Flygteknikern Viggo Kramme startade en liten privatplansverkstad 1935 efter att han lämnat sin utbildning på Marinens Flyvevæsen. Verkstaden låg i Kastrup på ön Amager utanför Köpenhamn. Kramme fick en beställning på den kände franske flygkonstruktören Henri Mignets flygplansmodell ”den flygande loppan” (”pou du ciel”, i efterföljd av det franska populära namnet på T-forden, ”pou de la route”.)

Viggo Kramme och Karl Gustav Zeuthen bredvid en modell av en KZ IV. Foto: privat.

Provflygningarna av loppan skedde på Kastrups flygplats. Den nyutbildade civilingenjören och sedermera flygingenjören Karl Gustav Zeuthen, som just då genomgick flygutbildning, besökte ofta Krammes verkstad. Zeuthen såg flygplanet under en av provflygningarna och erbjöd sig därefter att konstruera en ny och bättre modell. K.G. Zeuthen levererade konstruktionsritningarna till Kramme och därefter började de, tillsammans med några vänner, att tillverka KZ I. De arbetade på fritiden och betalade allt material ur egna fickor.

De hade stora problem med att skaffa en motor i och med att dessa var så dyra. Men till deras räddning kom en flygintresserad direktör Gunnar Larsen, som arbetade vid F.L. Smidth, ett betongingenjörsföretag. Han finansierade motorn åt Kramme och Zeuthen. Resultatet blev ett ensitsigt sportflygplan.

HANTVERKET
Flygplansmodellen fick namnet KZ I, ”K” för Kramme och ”Z” för Zeuthen. Flygplanet flög enligt källorna första gången i februari 1937. Direktören Gunnar Larsen var mycket nöjd med resultatet. Med finansiell hjälp från företaget F.L. Smidth kunde Kramme, Zeuthen och Gunnar Larsen nu grunda Skandinavisk Aero industri A/S. Aktiebolaget var en realitet 1 augusti 1937. Bolaget skulle ägna sig åt att både konstruera, tillverka och sälja flygplan. Zeuthen och Kramme satt i ledningen för verksamheten. Händelseförloppet skildras i medlemstidningen Veteranfly Klubben, årgången 1994.

Titta vi flyger! Underst en KZ IV (ambulansmodellen) med kabindörren på glänt och en dansk flagga fladdrande. Över den en KZ III. Foto: privat.

Arbetet med modellen KZ II påbörjades samma år, 1937. Flygplanet tillverkades i tre olika versioner. KZ II Kupé, vilken lanserades i slutet av det året, KZ II Sport, som stod färdig 1938, och KZ II Trainer. Kramme och Zeuthen tillverkade sina plan med traditionella hantverksmetoder. Vingarna konstruerades av trä och fick därefter yta och finish i form av målarduk eller ett lager träfanér.

Flygplanets kropp var uppbyggd kring en stomme av stålrör. Den danska Veteranfly Klubben berättar att flygplanen blev dyra produkter då ett plan krävde 2 200 arbetstimmar. Produktionen var planerad för export då marknaden i Danmark inte var tillräckligt stor. Marknadsföringen genomfördes genom demonstrationsflygningar över hela Europa. De möttes av entusiasm.

Den 9 april 1940 ockuperades Danmark av Nazityskland. Krammes och Zeuthens flygplanstillverkning förbjöds, och företaget var tvunget att avskeda många av de anställda.

OCKUPATIONEN
Den 9 april 1940 ockuperades Danmark av Nazityskland. Krammes och Zeuthens flygplanstillverkning förbjöds, och företaget var tvunget att avskeda många av de anställda. Det blev nödvändigt för SAI att bredda sin produktion och tillverka annat än flygplan. Startskottet gick därför för konstruktion och tillverkning av elbilar och 16 mm stumfilmsprojektorer. K.G. Zeuthen var konstruktör även för dessa.

Saab – från tunnan till Nya Gripen

Den nazistiska ockupationen skulle inte få ta kål på företaget. Trots stora risker konstruerade och tillverkade Skandinavisk Aero Industri KZIII Lärkan i smyg. För att undvika att bli upptäckta undvek bolaget att montera flygplanet. Ett gyllne tillfälle dök upp 1944 när Skandinavisk Aero Industri fick exportlicens för några exemplar av KZ II.

I leveransen smugglade man nämligen med delarna till KZ III. Lärkan såg ljuset några månader senare i svenskt luftrum då den provflögs. I april 1945 skrevs planet in i det svenska luftfartygsregistret. 22 år senare såldes planet tillbaka till Danmark, där det numera finns att beskåda på Danmarks Flymuseum beläget i Stauning Lufthavn.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

SAI fick däremot tillstånd av den tyska ockupationsmakten att kunna arbeta med konstruktion av ambulansflygplan och segelflygplan. Zone-Reddningskorpset gjorde en beställning på ett ambulansflygplan av SAI. De ville ha ett specialbyggt flygplan för att kunna transportera två patienter, en sjuksköterska och två piloter. I maj 1944 provflögs ambulansflygplanet, KZ VI för första gången.

Kalla genvägar tog SAS till framgång

FREDEN
En serietillverkning av KZ III inleddes när freden kom. Under 1946 tillverkades 63 flygplan. Planet vidareutvecklades till en fyrsitsig större variant, och fick namnet KZ VII. Det var tänkt att en hel familj med bagage skulle få plats i flygplanet. Kramme och Zeuthen ansåg att de moderna tiderna beredde plats för flygplansproduktion i större serier. Flygplanet sålde bra, och stora beställningar kom in från den intresserade allmänheten.

Men en tidig vintermorgon 1947 bröt så en stor brand ut. Den stora monteringshallen tillsammans med den påbörjade serien på 50 flygplan totalförstördes.

Replika av KZ 1. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Produktionen återupptogs i en annan fabrik, men vid det laget hade företaget förlorat fem månader. I flera delar av Europa hade det under den tiden införts importrestriktioner och det ledde till svårigheter att sälja flygplanen. Efter kriget blev det dessutom ett överskott av flygplan på flygplansmarknaden. F.L. Smidth beslutade sig för att lämna flygplansbranschen och SAI.

Kramme och Zeuthen köpte F.L. Smidths del i företaget, och 1949 tillverkade de bland annat ett konstflygningsplan, KZ VIII, åt Sylvest Jensens Luftcirkus. De kämpade på i några år till med hård konkurrens från bl.a. amerikanska flygplatstillverkare. Några av de senare flygplanen råkade ut för haverier; några konstruktionsfel kunde dock inte påvisas, trots noggranna utredningar, konstaterar Veteranfly Klubben 1994.

År 2000 har Stockholm blivit – Heliopolis. Spådde byggbolaget 1955.

Men med de problemen kom också flygplansproduktionen i stort till sitt slut. Kramme och Zeuthen avslutar satsningen på KZ-plan i mitten av 1950-talet. Efter fem årtionden kommer historien om KZ-flyg emellertid bli film. Peter Zeuthen (son till Karl Gustav Zeuthen) planerar en dokumentär om denna spännande näringslivshistoriska berättelse genom crowdfunding. Han framhåller ”Her kan læserne støtte tilblivelsen af en dokumentarfilm om de to konstruktører og deres drøm om at bygge fly.” Nog förtjänar de danska flygdrömmarna att åter få luft under vingarna!