Historiska museet har i och med sin kampanj #rättvishistoria där en mängd skribenter reagerar mot att det i de svenska historieböckerna endast innehåller 13 procent kvinnor. Detta menar de ger en felaktig bild av historien och i längden vår framtid. För att ändra på det uppmanar de personer att föreslå bortglömda historiska kvinnor som de kan uppmärksamma i filmer där de låter kända personer vara berättare.

Än så länge finns det filmer om så skilda personer och entreprenörer som Eva Ekeblad (1724-1786) “kvinnan bakom stänkaren” med komikern Özz Nûjen som berättare och “the first lady of the press” om Sofia Gumaelius (1840-1915) där Nina Åkestam, reklamforskare och skribent, lånat ut sin röst och kunskap. Den sistnämndas arkiv finns på Centrum för Näringslivshistoria och har bland annat uppmärksammats i vår serie Entreprenörerna.

Hallwylska museet, en del av en myndighet tillsammans med Livrustkammaren, Skokloster slott, anordnade på internationella kvinnodagen tillsammans med Wikipedia en skrivarstuga på museet för att lyfta fram kvinnorna inom konst och historia. Träffen var den första inom projektet Art + Feminism där man utöver att skriva artiklar till Wikipedia även fick ta del av föredrag med koppling till ämnet.

Även Tekniska museet lyfte den 8 mars fram unikt arkivmaterial som ger en förnyad bild över hur det var att vara kvinna under andra världskriget och efterkrigstiden. Materialet består av ett album sammanställt av utlandstelefonisten Sidgyn Derrby som innehåller brev, vykort och teckningar från krigsdrabbade städer runtom i Europa.