På ett nyköpt område, där det tidigare stått ett sillmagasin har man byggt upp en hel liten stad, Liliput, med rådhus, stadshotell, teater, värdshus, post, brandstation etc. där alla mått är anpassade efter Glauer och hans kollegor.

En del av “lilleputtarna” uppträder med akrobatik och jonglering, medan de flestas roll är att befolka staden och utföra vardagliga sysslor. Sällskapet har tidigare uppträtt på samma sätt på andra tivolin i Europa.

På bilden syns några “liliputbor” som under en högsommardag ägnar sig åt läsning och sömnad; de flesta är unga. Besökarna lär ha funnit det fascinerande att iaktta folk som levde vardagsliv, och paralleller kan dra till dagens dokusåpor. Arbetet som artist var ofta en kortvuxens enda möjlighet att få ett yrke och ett självständigt liv. Företeelsen vittnar dock om en syn på kortväxta som något att gå och titta på, vilket idag lyckligtvis känns mycket främmande.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket