I början av 1960-talet väckte två så kallade radiopirater, Radio Syd och Radio Nord, stor uppmärksamhet i Sverige. Den senare grundades av den finländske invandraren Jack S. Kotschack.

Radio Nord startade 1961 och sände från fartyget Bon Jour som låg utanför Stockholms skärgård. Radiostationen blev mycket populär. Radio Nord lanserade exempelvis topplistor för de mest populära låtarna. Och vid flera tillfällen kom man i sina nyhetssändningar före Sveriges Radio med viktiga nyhetshändelser i världen. Nu reagerade det officiella Sverige över detta tilltag. Sveriges Radio startade Melodiradion 1961, en föregångare till P3 där populärmusiken fick stort utrymme.

Radio Nord kom också att inspirera Sveriges Radio till tätare nyhetssändningar och fler sportnyheter. 1962 stiftade riksdagen den så kallade piratradiolagen som kriminaliserade alla som bidrog till Radio Nord och Radio Syd, till exempel genom att lämna reklamuppdrag eller förse fartygen med proviant. När lagen trädde i kraft upphörde Radio Nord medan Radio Syd fortsatte ytterligare några år.