Boken som har nummer 47 i Jernkontorets bergshistoriska skriftserie är redigerad av Peter du Rietz, Tekniska museet och Anna Lindgren, Sveriges Järnvägsmuseum och kom ut på svenska 2014. När Industrihistoria samma år presenterades på ett flertal internationella konferensen efterfrågades en engelsk version. Nu släpper Jernkontoret därför Documenting industry – How and Why? som nummer 50 i skriftserien.

Industridokumentation/Documenting Industry vill inspirera till dokumentation av industrier och företag, den ger handfasta råd och förklarar värdet i att dokumentera näringslivets miljöer. Projektet är ett samarbete mellan Jernkontoret, Tekniska museet, Länsmuseet Gävleborg, Ovako, Sveriges Järnvägsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Arbetets museum, Centrum för Näringslivshistoria och Skogsindustrierna.

Beställ eller ladda ned boken här