En av de som sökte anställning hos Pennsylvania Power and Light var Frank J. Southmayd från Franklin, New Hampshire. Han skickade in en ansökan till företaget den 1 januari 1913 i form av ett handskrivet brev där han bland annat beskrev sina färdigheter:

 I would beg to say I have had twelve years experience with water turbines of different makes and am familiar with water wheel governors both mechanized and oil pressure.

Utöver en beskrivning av sin arbetslivserfarenhet – två år på ett vattenkraft verk som tillgodosåg bland annat spårvagnar med elektricitet – så gav Soutmayd även en beskrivning av mer personligt slag:

Can give best of references of character and trustworthiness. Do not use alcohol or tobacco in any form. Am 33 years old and married.

Det var vanligt vid tiden att man i ansökan angav sin civilstatus, vilket var något som företag ofta tog i beaktande vid anställning då man ansåg att det visade på engagemang till så väl familj som arbete.

Tråkigt nog för Southmayd fick han två veckor senare ett brev med avslag på sin ansökan – platsen han sökt hade tillsats av någon annan.

Arkivet som utöver jobbansökningar även innehåller korrespondens mellan ledningen, affärsplaner, kraftverks planer samt mycket mer ger en inblick i arbetet på ett större amerikanskt företag under 1900-talet och att vissa saker, som att söka jobb, är sig ganska likt.

Läs mer på hagley.org