FÖRETAGEN AV: Edward Blom 2011-03-01

Historisk kampanj på NK

NK driver just nu en reklamkampanj som heter Blivande klassiker. Älskade plagg sedan 1902, och som visar fotografier på personer med NK-plagg från olika tider. Under dem står små minneskommentarer som i ett fotalbum, exempelvis: ”Klänning NK:s Franska 1949. Dansade en hel påsknatt på Skenäs Herrgård.” Fotona är förvisso inte hämtade ur NK:s arkiv, utan nytagna och modellerna är uppenbart samtida. Men avsikten är knappast heller att man skall tro att det är historiska foton, utan det hela är en lek med nytt och gammalt. Ett trevligt exempel på hur ett företag kan arbeta med ”History Marketing”, historisk marknadsföring.